ေန႔စဥ္ ဆိုင္ဖြင့္သည္။ / ဆိုင္ခြဲမရွိပါ။

高品質のミャンマーの宝石は、AYAWADDY Mandalay Gems Shopにやって来ます。 私たちはモゴックからの本物のルビー、ジェイド、サファイアとカラフルな盛り合わせ宝石で壮観です。

私たちのコレクションには、翡翠、ルビー、サファイア、その他の装飾石のオブジェが含まれています。

我々のアイテムは最も共鳴的に価格です、そして、あなたは各々の部分で割引を受けるかもしれません。

我々は、最も共鳴可能な全体の販売価格で注文を歓迎します。

For quality Myanma Gems come to AYAWADDY Mandalay Gems Shop. We spectalise in genuine Ruby, Jade, Sapphire and Colourful Assorted gems from Mogok.

Our collection includes objects de’ Art in Jade, Ruby, Sapphire and other decoration stones.

Our items are most resonably price and you may receive discount on each piece.

We welcome orders at most resonable whole sale prices.

 

质量 Myanma Gems 来到 AYAWADDY Mandalay Gems Shop。 我们用来自 Mogok 的真正的红宝石,翡翠,蓝宝石和彩色什锦宝石进行观赏。

我们的系列包括翡翠,红宝石,蓝宝石和其他装饰石的艺术品。

我们的商品价格最合理,您可以获得每件商品的折扣。

我们欢迎订单以最合理的整体销售价格。

 

 

ဧရာဝတီ (မန္တလေး) ကျောက်မျက်လက်ဝတ် ရတနာဆိုင်တွင် ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ပန်းညံ့၊ ဂေါ်မိတ်၊ ပြောင်ဂေါင်းစိမ်း၊ မိုးကုတ်တွင်းထွက် ကျောက်မျက်စစ်စစ် လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ကျောက်စိမ်းရုပ်ထု၊ ရုပ်ထွင်းများ နှင့် ကျောက်မျက်ပန်းချီများကို ဈေးနှုန်းချိူသာ မှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။

လက်လီလက်ကား အော်ဒါများကိုလည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။

ဧရာဝတီ(မန္တလေး) ကျောက်မျက်ဆိုင်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖွင့်လှစ်ထားပါသဖြင့် လိုအပ်သော ကျောက်မျက်လက်ဝတ်ရတနာများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။